GESTIONAR ES HACER QUE LAS COSAS SUCEDAN


GESTIONAR, ES HACER QUE LAS COSAS SUCEDAN...

martes, 28 de noviembre de 2017


ACTO PÙBLICO: 29/11

8.30hs  sin pedidos

9.30hs
Literatura:
EES Nº1: lun 12 a 13 y mar 7.30 a 9.30hs
                mar 9.45 a 12 y vie 9.45 a 10.45hs

Pràcticas del Lenguaje:
EET Nº1: mie 9.45 a 10.45 y 11 a 12hs/ vie 7.30 a 9.30hs
EES Nº14: mie y vie 9.45 a 12hs
Ext 2030: lun 9.45 a 12 y mie 7.30 a 9.30hs

Lengua y Literatura:
Cens Nº451: mar 18 20 y mie 20 a 22hs (Soc de Fom Uribelarrea)

10.30hs
Matemàtica:
EES Nº2: mar y vie 13.05 a 15.05hs
                lun 7.30 a 9.30 y mie 9.45 a 12hs
                lun 9.45 a 12 y vie 7.30 a 9.30hs
                mar 9.45 a 12 y mie 7.30 a 9.30hs
EES Nº1: lun 16.40 a 18.40 y mar 15.25 a 17.40hs
Ext 2100: mar 7.30 a 9.30 y vie 11 a 12hs

Introducciòn a la Quìmica:
EES Nº14: mie 11 a 13hs
EES Nº10:lun 15.30 a 17.30hs